Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

https://www.videopart.hu/image/data/pdf/GDPR-2019.pdf
 

A videopart.hu ( illetve a  panashop.hu ) internet áruházat a Panaudio Kft.- a Videopart évtizetes tapasztalatával   üzemelteti, ezért a regisztrált vásárlók, érdeklődők adatait a Panaudio kft  kezeli az alábbiak szerint:

Adatkezelő: Panaudio Kft., címe: 1116 Budapest,Kalotaszeg u. 28-30. adószáma: 10929403-2-43.

(továbbiakban : adatkezelő) Elérhetőség: tel: +3614563004; +36202713355; info@videopart.hu

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

  • A videopart.hu ( illetve a  panashop.hu ) internet áruházat a Video-Part Kft. a Panaudio Kft.-vel együttműködésben üzemelteti, ezért a regisztrált vásárlók, érdeklődők adatait mindkét vállalkozás kezeli az alábbiak szerint:

 Adatkezelő: Panaudio Kft.

adatkezelő címe: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 30.

Adatkezelő adószáma: 10929403-2-43.

 

Elérhetőség: tel: +3614563008; +36202713355; info@videopart.hu

 

Az adatkezelés az internet áruházba történő regisztráció során a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján történik.

Az adatkezelők a tudomásukra jutott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályok (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete /GDPR/, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) előírásai szerint kezelik.

Az adatkezelők a felhasználó bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesznek közzé, amelyben tájékoztatja a felhasználót az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül az is, ha jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételéről.

Abban az esetben, amikor a szolgáltatott adatokat az adatkezelők az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről kötelesek a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelők biztosítják az általuk kezelt személyes adatok biztonságát, így különösen azt, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek számára az adatok ne legyenek hozzáférhetők.

Az adatkezelők lehetőséget biztosítanak a felhasználók számára, hogy az internet áruházban egyedi azonosító és jelszó megadását követően a felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve azokat törölje azokat.

A felhasználók kötelesek az általuk megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az adatkezelők nem vállalnak felelősséget.

Az adatkezelők által a regisztráció során kért és kezelt adatok:

- vezetéknév, keresztnév

- e-mail cím

- telefonszám

- hírlevélfeliratkozás igénylése vagy nem igénylése, mint adat

Az adatkezelők által a kereskedelmi értékesítés lebonyolítása során kért és kezelt további adatok:

- szállítási cím

- számlázási név, cím

- esetleges visszatérítés esetén a felhasználó bankszámlaszáma

A fenti adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása és kapcsolattartás a felhasználó részére történő értékesítés során, esetlegesen hírlevél küldése.

A felhasználók által megadott személyes adatokat az adatkezelők addig kezelik, amíg a felhasználók az adataikat nem törlik, vagy nem kérik azok törlését.

A regisztráció elvégzésével a felhasználók elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelők a felhasználók személyes adatait a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon kezeljék. A felhasználók a regisztráció jóváhagyásával elismerik, hogy a fenti hozzájárulást előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozatként tették meg.

Az adatkezelők a felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatait (például e-mail címeket, jelszavakat, emlékeztetőket, stb.) kizárólag a felhasználók által előzetesen jóváhagyott célra vehetik igénybe, azokat a felhasználók előzetes írásbeli engedélye nélkül - jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatják át.

A felhasználók kötelesek a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.

A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén az adatkezelőknek jogukban áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését.

Az adatkezelők fenntartják magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátásuk szerint azonnal megszüntessék a felhasználónak a honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a felhasználó megsérti az Adatvédelmi Szabályzat feltételeit vagy bármely vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben a felhasználó nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, úgy letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A felhasználó (adatkezelésben érintett) az info@videopart.hu email címre küldött levélben bármikor kérheti az adatkezelőktől adatainak a Honlapról történő eltávolítását. A törléshez a megadott email címre küldött levélben a felhasználónak meg kell adnia a regisztrációkor megadott felhasználó nevét, jelszavát és e-mail címét.

Az adatkezelők bármikor módosíthatják az Adatkezelési Szabályzatot. A felhasználók a regisztrációval tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Adatvédelmi Szabályzat feltételeinek módosítása rá nézve kötelező.

A felhasználó, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőségét a 2011. évi CXII. törvény, valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) segítségét is. Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +3613911400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

© 2015-2024 Panashop - Videopart Minden jog fenntartva.